آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
single
برگزاری دوره های TTC
10/1/1397

دوره ای دیگر از دوره های تربیت مدر س دراواخر خرداد سال 1392 با حضور تعدادی از داوطلبان این دوره در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی برگزار وبا موفقیت به پایان رسید ومدرک TTC به آنان اعطا گردید. .ازبین شرکت کنندگان این دوره تعدادی به عنوان مدرس به جمع معلمین آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی دعوت بکار شدند وبعضی دیکر به آموزشگاههای خود جهت تدریس برگشتند.با نظر خواهی که از شرکت کنندگان بعمل آمد خوشبختانه از نحوه تدریس استاد اظهار رضایت نموده و نکات قابل استفاده و جدیدی را در امر تدریس فراگرفته بودند.دوره بعدی انشاءالله در ماههای بعد برگزار خواهد گردید. اولین دوره کارگاه آموزشی (Work Shop) روز پنجشنبه 92/2/29 در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با موضوع N.L.P(Neuro Linguistic Programming) توسط سرکار خانم خاتمی یکی از مدرسین آموزشگاه آزادی و زیر نظر سوپر وایزرومدیریت آموزشگاه اجرا نمودند .سپس موسس آموزشگاه زبان آزادی ضمن تشکر از ایشان وسایر همکاران اظهار امیدواری کردند این مطالبی که امروز به خوبی ارائه شد بتواند به رشد مهارت در تدریس وارتقائ سطح آموزش در این آموزشگاه کمک نماید. *-دوره دیگر از سلسله کلاسهای تربیت مدرس (T.T.C.) در همین روز با حضور تعدادی از معلمین برگزار گردید. دومین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 92/11/14 در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی باموضوع روش عملی تدریس بوسیله فیلم آموزشی (Skills Movie) توسط سرکارخانم صالح آبادی تشکیل گردید. سومین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 93/3/12 توسط سرکارخانم مرتجی با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با موضوعClassroom Teachniques) تشکیل گردید. چهارمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 93/7/10 توسط جناب آقای صفر در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با موضوع(CELTA) تشکیل گردید. که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد. Information Processing موضوع جلسه پنجمین دوره Work shop آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی بود که در تاریخ 93/10/2 با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در تشکیل گردید. ششمین دوره Work shop در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی در تاریخ 93/12/1 با موضوع (How To Teach Englishتشکیل گردید. هفتمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 94/2/30 توسط سرکارخانم ابراهیمی با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (How To Teach Vocabularies) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد. هشتمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 94/6/25 توسط سرکارخانم یادگار با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (Reflective Teaching) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد. نهمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 94/9/26 توسط سرکارخانم امیدبیگی با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (Teaching Collocation) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد. دهمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 95/3/6 توسط سرکارخانم دادگر با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (How To Teach to the Teenagers) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد.