آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
single
امتحان KET
12/3/1397

اولین دوره امتحان KET به منظور ارزیابی دانشجویان این آموزشگاه برای زبان آموزان سطح Elementray روز سه شنبه 92/12/19 در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی برگزار گردید.