آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
single
اجرای نمایشنامه موزیکال
12/8/1397

اجرای نمایش موزیکال توسط زبان آموزان ترم :Family & Friends 2B درتاریخ 2/6/93 زبان آموزان ترم F.F2B و درتاریخ 15/6/93 زبان آموزان ترم F.F3C به اجرای نمایش موزیکال و با نظارت وهدایت معلمین مربوطه درحضوروالدینشان درسالن آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی پرداختند. این کار بسیار قشنگ وزیبا و هماهنگ, مورد توجه مسئولین آموزشگاه ووالدین حاضر در جلسه قرار گرفت. از استادان محترم، سرکار خانم محمدی وسرکار خانم دادگرو زبان آموزان عزیز صمیمانه سپاسگزاریم. مدیریت و سوپروایزر آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی