آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
single
آزمون تعیین سطح
2311/13/97

این آزمون به منظور اطلاع از میزان دانش زبان ومشخص نمودن سطح آموزشی؛ از داوطلبانی به عمل می آید که یا در مدارس ودانشگاهها وبا در سایر آموزشگاههای زبان با زبان انگلیسی آشنایی دارند. متقاضیان عزیز ترم بزرگسال پس از گذراندن آزمون انلاین و مصاحبه ی شفاهی در ترم مناسب قرار گرفته و بهیادگیری این زبان ادامه خواهند داد.