آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

دوره های ما

یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی است

آموزش این دوره همراه با ایجاد نشاط و شادی واعتماد به نفس میباشد

این دوره از سن 15 ساله به بالا ثبت نام می شوند.

به منظور ارتقاء سطح دانش وتقویت شنیداری زبان انگلیسی تشکیل شده است