آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

برنامه هفتگی آموزشگاه

برنامه کلاس های خود را ببینید

شنبه

آموزش عمومی دوره کودکان

محمد ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 4

از ساعت8تا ساعت 10

آموزش عمومی دوره کودکان

علی اکبرزاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 3

از ساعت16تا ساعت 18

یکشنبه

آموزش تخصصی آیلتس

اصغر محمدیان

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 1

از ساعت10تا ساعت 13

دوشنبه

آموزش بزرگسالان

محمد رضوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 2

از ساعت8:30تا ساعت 12:30

آموزش بزرگسالان

مهدی عابدزاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 2

از ساعت17تا ساعت 20

سشنبه

آموزش تخصصی تافل

علیرضا احمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 5

از ساعت10تا ساعت 11:30

چهارشنبه

آموزش دوره های کودکان

محمد اکبری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 3

از ساعت12تا ساعت 14:30

پنج شنبه

تقویتی و حل نمونه سوال

رضا کوهی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 6

از ساعت13تا ساعت 14:30

جمعه

بدون برنامه