آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
امتحان KET
امتحان KET
07 اردیبهشت 1400

اولین دوره امتحان KET به منظور ارزیابی دانشجویان این آموزشگاه برای زبان آموزان سطح Elementray روز سه شنبه 92/12/19 در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی برگزار گردید.