آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
ورکشاپ کاربردی Speaking
ورکشاپ کاربردی Speaking
24 آذر 1401

 

شناسایی و رفع اشتباهات رایج و متدوال در زبان انگلیسی از جمله: صریح ،سلیس و روان صحبت کردن از اهداف این ورکشاپ کاربردی خواهد بود.