آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
دوره کودکان

دوره کودکان

واحد کودکان آموزشگاه ،زبان انگلیسی را برای رده ی سنی 4-6 ساله ودرفضایی شاد ،همراه با آهنگ،نقاشی،ساختن کاردستی وبازی(game) و....به دور از هرگونه فشار واسترس ،با استفاده از روشهای روانشناسی کودک ،آموزش میدهد. منابع درسی:استفاده از کتابهای جدید آموزشی مثل: Little Pockets,Super Safari1,2,3..... تحقیقات روانشناسی نشان می دهد کودکانی که والدین باآنها بازی می کنند در بزرگسالی از رشد مغزی وبهره هوشی بیشتری برخوردار می شوند. بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان وجزء جدا نشدنی زندگی هرکودک است که تاثیر به سزایی در رشدروانی وفردی او دارد. به همین جهت معلمین آموزش دیده آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با توجه به روانشناسی کودک آموزش زبان انگلیسی خود را برای کودکان توام با بازی وایجاد محیطی شاد وجذاب ادامه می دهند. ضمنا بطور متناوب استادان این آموزشگاه به منظور هماهنگی در آموزش وتعامل لازم درامررفتار فرزندان این دوره با والدین جلسات مشترک برگزار مینمایند.

 

طول این دوره آموزشی:

طول این دوره به مدت 3 ترم میباشد که میتوانید به خوبی این آموزش را در طول این 3 ترم برای خود فرا بگیرید و به موفقیت برسید

طول هر ترم از این دوره:

مدت زمان هر ترم در این دوره با تمام موارد مربوطه به 6 هفته میرسد که در این مدت آموزش این دوره تکمیل میشود.