آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
دوره کودکان

دوره کودکان

واحد کودکان آموزشگاه ،زبان انگلیسی را برای رده ی سنی 4-10 ساله ودرفضایی شاد ،همراه با آهنگ،نقاشی،ساختن کاردستی و....بدور از هرگونه فشار واسترس ،با استفاده از روشهای روانشناسی کودک ،آموزش میدهد. منابع درسی:استفاده از کتابهای جدید آموزشی مثل: Little Pockets,Pockets1,2,3..... تحقیقات روانشناسی نشان می دهد کودکانی که والدین باآنها بازی می کنند در بزرگسالی از رشد مغزی وبهره هوشی بیشتری برخوردار می شوند. بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان وجزء جدا نشدنی زندگی هرکودک است که تاثیر به سزایی در رشدروانی وفردی او دارد. به همین جهت معلمین آموزش دیده آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با توجه به روانشناسی کودک آموزش زبان انگلیسی خود را برای کودکان توام با بازی وایجاد محیطی شاد وجذاب ادامه می دهند. ضمنا بطور متناوب استادان این آموزشگاه به منظور هماهنگی در آموزش وتعامل لازم درامررفتار فرزندان این دوره با والدین جلسات مشترک برگزار مینمایند.

 

طول این دوره آموزشی:

طول این دوره به مدت 3 ترم میباشد که میتوانید به خوبی این آموزش را در طول این 3 ترم برای خود فرا بگیرید و به موفقیت برسید

طول هر ترم از این دوره:

مدت زمان هر ترم را در این دوره در تمامی موارد مرتبط به 10 هفته میرسدکه در این 6 هفته تمامی آموزش ها تکمیل میشود

منابع آموزشی و کتاب ها:

شما میتوانید با مراجعه به منابع آموزشی با کتاب های مورد نیاز برای هر دوره آشنا شوید و کتاب های دوره را خریداری کرده و آموزش را شروع کنید