آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید

آموزش زبان کره ای ویژه نوجوانان و بزرگسالان

آزمون PET

آزمون PET

16 بهمن 1400

ارزیابی زبان آموزان در سطحIntermediate بود

امتحان KET

امتحان KET

07 اردیبهشت 1400

امتحان KET به منظور ارزیابی زبان آموزان است

آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح

26 بهمن 1399

دانسته های زبان آموزان را اندازه می گیردوکمک می کند تا فرد در ترم مربوطه درست قرار گیرد

توسط زبان آموزان ترم :Family & Friends 2B

کلاس نقد کتاب

کلاس نقد کتاب

04 بهمن 1399

کلاس نقد کتاب Pride and Prejudiceتوسط زبان آموزان

آموزش مدرس در مقاطع مختلف

با شرکت در این ورکشاپ روان تر صحبت کنید