آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید

با شرکت در این ورکشاپ روان تر صحبت کنید

آموزش زبان کره ای ویژه نوجوانان و بزرگسالان

آزمون PET

آزمون PET

16 بهمن 1400

ارزیابی زبان آموزان در سطحIntermediate بود

امتحان KET

امتحان KET

07 اردیبهشت 1400

امتحان KET به منظور ارزیابی زبان آموزان است

توسط زبان آموزان ترم :Family & Friends 2B

کلاس نقد کتاب

کلاس نقد کتاب

04 بهمن 1399

کلاس نقد کتاب Pride and Prejudiceتوسط زبان آموزان