آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
برگزاری ورک شاپ
برگزاری ورک شاپ
28 دی 1399

. اولین دوره کارگاه آموزشی (Workshop) روز پنجشنبه 92/2/29 در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با موضوع N.L.P(Neuro Linguistic Programming) توسط سرکار خانم خاتمی یکی از مدرسین آموزشگاه آزادی و زیر نظر سوپر وایزرومدیریت آموزشگاه اجرا نمودند .سپس موسس آموزشگاه زبان آزادی ضمن تشکر از ایشان وسایر همکاران اظهار امیدواری کردند این مطالبی که امروز به خوبی ارائه شد بتواند به رشد مهارت در تدریس وارتقائ سطح آموزش در این آموزشگاه کمک نماید. 

دومین دوره Workshop (کارگاه آموزشی )در 92/11/14 در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی باموضوع روش عملی تدریس بوسیله فیلم آموزشی (Skills Movie) توسط سرکارخانم صالح آبادی تشکیل گردید.

سومین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 93/3/12 توسط سرکارخانم مرتجی با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با موضوعClassroom Teachniques) تشکیل گردید.

چهارمین دوره Workshop (کارگاه آموزشی )در 93/7/10 توسط جناب آقای صفر در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی با موضوع(CELTA) تشکیل گردید. که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد.

Information Processing موضوع جلسه پنجمین دوره Work shop آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی بود که در تاریخ 93/10/2 با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در تشکیل گردید.

ششمین دوره Workshop در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی در تاریخ 93/12/1 با موضوع (How To Teach Englishتشکیل گردید. هفتمین دوره Workshop (کارگاه آموزشی )در 94/2/30 توسط سرکارخانم ابراهیمی با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (How To Teach Vocabularies) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد.

هشتمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 94/6/25 توسط سرکارخانم یادگار با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (Reflective Teaching) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد.

نهمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 94/9/26 توسط سرکارخانم امیدبیگی با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (Teaching Collocation) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد. دهمین دوره Work shop (کارگاه آموزشی )در 95/3/6 توسط سرکارخانم دادگر با حضور تعدادی از معلمین و زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی در آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی تشکیل گردید. موضوع جلسه (How To Teach to the Teenagers) بود که با استقبال مدرسین آموزشگاه روبرو ومورد استفاده آنان واقع شد.

دهمین کارگاه اموزشی توسط آقای دکتر میرمحمدی با موضوع اخلاق حرفه ای برگزار گردید.

یازدهمین کارگاه آموزشی با موضوع                                                    در تاریخ بهمن ماه 98

 

دوره های ورک شاپ در این موسسه معمولا با توجه به نیاز و برای بروز رسانی معلمین توسط خود آنان و یا دعوت از اساتید مطرح در زمینه ی موضوعات مربوط به تدریس بر حسب نیاز بعد از اتمام هر ترم برگزار میشود. شرکت معلمین سایر موسسات  پس از ثبت نام بلامانع میباشد.